Prefabricerade betongprodukter – vi är Starka

Vi skapar hållbara miljöer i betong

Starka är ett självständigt privatägt företag i tredje generationen som tillverkar och säljer prefabricerade betongprodukter. Vi har specialistkompetens och moderna resurser för utveckling och tillverkning av betongelement, stödmurar och markkomplettering. Vi är oerhört stolta över vår historia och vårt material.

Kvalitetsprodukter sedan 1930 – i år fyller vi 90 år!

Med vårt engagemang och vår hantverksskicklighet utgör vi en trygg och smidig samarbetspartner. När Yngve Persson startade verksamheten 1930 var hans främsta avsikt att skapa kvalitetsprodukter. De ledorden bär vi med oss i vårt arbete än idag.

Efter 90 års arbete i Yngves fotspår vet vi på Starka vad vi talar om. Ta till exempel våra patinerade väggelement i varma gula nyanser med en sidenmatt yta eller vår självkompakterande betong – prefabricerade betongprodukter när de är som allra bäst.

Betong är naturens material

Sand, sten, cement och vatten – betong består av rena naturprodukter och passar överallt där flexibilitet och god miljö eftersträvas. Betong har lång hållbarhet och sett över materialets hela livscykel påverkar det vår miljö minimalt.

Läs mer

Historik

1930

Yngve Persson grundar Kristianstads Cementgjuteri AB (KC)

1956

Förvärv av Lunds Cementgjuteri (LC) med sonen Thore som ansvarig

1970

Betongelementfabriken byggs

2000

Företagen fusioneras till Starka AB

2006

Starka köper Ängelholms Betong

2010

Starka köper elementfabrik i Arboga

2018

Avyttrar fabriksbetongverksamheten och säljer de båda betongstationerna i Kristianstad och Södra Sandby till Betongindustri AB, ett företag i den tyska HeidelbergCement-koncernen.

Krister Fahlström blir VD för Starka Betongindustrier

2019

Säljer entreprenadsverksamheten C. Holmqvist Entreprenad

2020

Firar 90-årsjubileum

Benders Sverige AB förvärvar Mark- och VA-verksamheten av Starka Betongindustrier KB

Certifikat

Starka AB är certifierad enligt ISO 9001:2015

ISO 9001 är en standard för ledningssystemet i ett företag. Det berör allt som påverkar kvaliteten, från hur man svarar i telefon till varan är levererad. Här beskrivs hur man ständigt förbättrar processerna och verksamheten för att möta kundernas behov. Starka är 3:e part certifierat enligt 9001:2015.

Starka AB är certifierad enligt ISO 14001:2015

ISO 14001 är en standard för miljöledning i ett företag. Därmed ser vi till hela livscykeln för våra produkter samt jobbar aktivt med att t.ex. minska utsläpp och spill och att öka användandet av förnybara resurser. På Starka är detta integrerat i ledningssystemet. Starka är 3:e part certifierat enligt 14001:2015

För certifikat som PDF – klicka här.

 

Starka är licensierad i Vilma

VilmaBranschrådet Vilma har utsett Finfo som distributör och kvalitetssäkrare av artikelinformationen. Finfo är den centrala och rationella lösningen inom bygg-, färg- och järnhandelsbranscherna som kopplar samman leverantörerna – butikerna – kunderna. Finfo´s affärsidé är att via effektiva lösningar för insamling, förädling, kvalitetssäkring och distribution av artikelinformation mellan leverantörer och deras kunder skapa förutsättningar för en effektiv e-handelsprocess.
www.branschradet-vilma.se

Starka är medlem i Basta registret

BASTA-systemet är ett register över byggvaror som uppfyller vissa egenskapskriterier med avseende på miljö- och hälsofarlighet. Leverantörerna har själva kontrollerat att varorna uppfyller kriterierna och löpande revisioner kontrollerar dessa uppgifter.
www.bastaonline.se

Starka är med i förpacknings- och tidningsinsamlingen

Vårt miljöarbete skall baseras på en helhetssyn där vi inte bara tar hänsyn till vår tillverkning utan produktens effekter skall beaktas under hela dess livslängd.

Vårt avfall skall källsorteras och
– i första hand återanvändas
– i andra hand återvinnas
– i sista hand lämnas för deponering.

Vid val av produkter skall vi beakta miljöegenskaper.
Vår produktion skall vara ren och resurssnål.
Material- och energiförbrukning skall optimeras.
www.ftiab.se

Samarbetspartners

 

 

Verksamhetsgrenar

Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Att ha Starka som samarbetspartner innebär korta kontaktvägar och hög grad av service. Öppenhet och kreativ dialog bildar stommen när vi tillsammans med dig som kund formar elementens utseende och funktion. Läs mer

1 av 2
Verksamhetsgrenar

Stödmurar och Kompletteringsprodukter

Vi har tillverkat stödmurselement i Ängelholm sedan början av 1980-talet. Idag är vi ledande tillverkare och våra leveranser sträcker sig över hela landet. Stödmurar typ Ängelholm används med fördel som stöd mot fyllnadsmassor vid terrassering och anläggningar. I produktportföljen ingår även trafik- och järnvägsprodukter samt kompletteringsprodukter. Läs mer

2 av 2

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vi vill vara en part som starkt bidrar till att hitta nya produkter och vägar för att skapa en hållbar framtid för oss, våra barn och miljön.

Jobba hos Starka

Vi blir aldrig bättre än de som jobbar med oss. Därför söker vi ständigt efter nya medarbetare till Starka som vill vara med på vår utveckling framåt. Läs mer och se våra lediga tjänster.

Betong är hållbart

Ett hållbart byggmaterial med stor betydelse för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande, det sammanfattar vårt favoritmaterial ganska bra. Läs mer på Svensk Betongs nya kampanjsida.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Skicka ett mail till info@starka.se eller ring vår Växel på 044-20 25 00.
Betongelement
Stödmurar
Styrelse