2014-05-16

Vi ställde ut på Avloppsmässan i Tomelilla

Under gårdagen, den 15 maj, deltog vi på Avloppsmässan i Tomelilla och fick för första gången visa upp vårt nya minireningsverk för branschen. Intresset var stort och vi fick ta emot flera förfrågningar. 

Över 50 % av våra enskilda avlopp är idag undermåliga och kommer inom kort att beläggas med krav om uppdaterade lösningar. Vårt minireningsverk fyller framtidens krav på rening. 

Vi vill bekämpa övergödningen av våra vattendrag. För att vi värnar om vårt vatten.