2018-12-23

Vi skänker pengar till flickskolan i Lumla i Norra Indien

Även i år väljer vi att skänka pengar till den flickskola i Lumla, Arunachal Pradesh, i Norra Indien, som vi följt sedan start. Här är vi med och bidrar till skolgång och ett liv utanför fattigdom hos tre stycken flickor. Vi är väldigt glada över flickornas positiva utveckling och värdesätter samtidigt den ideella organisation som står bakom flickhemmet, Tara Bodong. För oss är det viktigt att göra skillnad som syns och verkligen ger effekt, och då ställer vi oss väldigt positiva till Tara Bodong där vi vet att 96 procent av det som samlas in går direkt till projektet.