2014-04-04

Vi är med och bygger ett helt nytt kvarter i Helsingborg

Ett nytt kvarter ska byggas på Konsul Perssons plats i stadsdelen Söder i Helsingborg.
Bygget omfattar två huskroppar i sju respektive tio plan som skall ge plats för hotell, filmstad, kontor och bostäder. Midroc Property Development är byggherre för det nya kvarteret som kallas Metropol. Den första etappen omfattar hotelldelen i sju plan där Starka betongelement skall uppföra betongstommen.

Stommen består bl a av 8000 m2 vita sandwichfasader, massiva betongväggar, 15000 m2 håldäck samt stålkomplettering. Starkas beställare är Allbygg i Helsingborg.

Montaget pågår under 20 veckor, och är vårt, för tillfället, största montage.