2015-03-03

Välkommen på plaketuppsättning i Brovaktarparken.

Sienapriset

Sveriges Arkitekter gratulerar Brovaktarparken, 2014 års vinnare av Sienapriset.

Ansvariga arkitekter: Landskapsarkitekt Petter Hauffman, landskapsarkitekter MSA Anders Mårsén, Elin Olsson, Johan Paju, arkitekter SAR/MSA Magnus Schön och Eveliina Hafvenstein Säteri.
Konsulter: White arkitekter (landskap projektering), Albin Karlsson (konst), Stockholm konst (projektledning konst) och Bjerking (belysning).
Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret.

Juryns motivering:
Med omhändertagandet av denna bortglömda plats har staden fått ett överraskande tillskott som med sin gestaltning lyckas bevara och förstärka det oväntade ögonblicket, känslan av att ha upptäckt något annorlunda. Det är en miljö som väcker nyfikenhet nog för att ta en omväg eller göra ett besök för att uppleva parkens växlingar i tid och rum. Årets vinnare av Sienapriset är Brovaktarparken i Stockholm.


Starka Betongindustrier är stolt sponsor av priset och vår representant Jan Lang är med vid prisutdelningen..