2013-10-25

Starka – Vi ser möjligheterna med betong

För 80 år sedan föddes drömmen om svensk betong. Kvalitetsprodukter var ledordet då och är det än idag. Vi tillverkar prefabricerade betongelement, innovativa miljöprodukter, betongrör, marksten, stödmurar och fabriksbetong – alltid med fokus på kvalitet, miljö och säkerhet. Sand, sten, cement och vatten blir skolor, arenor, bostäder och universitet. Nu finns historien om Starka på film.