2016-09-13

Simon på Starka Betongelement är nominerad till Betongs ung och tung pris 2016

Simon Jönsson på Starka har nominerats till priset Ung&Tung som presenteras på Betonggalan. Framtidens medarbetare som uppfyller kriterierna, ”Person under 30 år som på ett tungt sätt bidragit till att utveckla branschen.”

Simon är född 1988 och jobbar på Starkas fabrik i Kristianstad. Han är kreativ i sitt arbete, han antar produktionsutmaningar på ett utmärkt sätt och är alltid lösningsfokuserad. Han har ett stort förtroende hos sina kolleger trots att han är mycket yngre än många och inte har jobbat så länge. Simon jobbar som samordnare i fabriken och har jobbat på Starka Betongelement sedan 2009.

Juryn har bestått av Jonas Hesselroth, Kynningsrud Prefab, Henrik Vinell, Strängbetong och Andreas Liikane, Cemex.