2017-02-23

Ny modern stenmix med spännande ytstruktur

City Stormix och City Stormix Mönster är två moderna stenmixar i större format.

Med en stenmix får markbeläggningen ett intressant och mer livfullt uttryck då de oregelbundna formerna skapar spännande linjer och kontraster.

City Stormix tillverkas i ljusgrå, antracit och en helt ny färgmix i rost, grå och vitt. City Stormix Mönster har en helt ny typ av ytskikt där strukturerna påminner om ytor som skrapats, rispats och rollats – lodrätt, vågrätt och diagonalt. Dessa finns i ljusgrått och antracit.

Båda stenmixarna är 60 mm tjocka och är därmed körbara, de passar alltså utmärkt även på garageuppfarten.

Läs mer om City Stormix och City Stormix Mönster: www.starka.se/citystormix och www.starka.se/citystormixmonster