Nyheter

2018-08-10

Montage i full gång på Lingenässkolan i Kristianstad

Att bygga skolor för hållbarhet och bra miljö är en av våra styrkor. Här presenterar vi stolt det lyckade montaget av Lingenässkolan i Kristianstad som kommer stå klar till höstterminen 2019. Skolan kommer att inrymma cirka 800 elever och 150 personal och är på sammanlagt 9390 m² verksamhetsyta. Skolan kommer att bestå av sex sammankopplade huskroppar, där Starka levererar fyra av byggnaderna i prefabelement. I de sex huvuddelarna inryms lektionssalar, fritidshemsverksamhet, matsalar, storkök, slöjdsalar, idrottshall och andra utrymmen. 

Foto: Anders Norsell

Kundtjänst

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss här eller ringa oss på 044 - 20 25 00.

Jag godkänner att Starka sparar information om mig. Läs mer här

Jag godkänner att Starka sparar information om mig. Läs mer här