2019-03-18

Murar som står emot – kvalitetsmurar från Starka i Ängelholm

Varför håller stödmurarna i Ängelholm så hög kvalité?

Följande är en redogörelse för de olika arbeten, arbetssätt, material och funktioner som gör att vi har en väldigt god kvalité på de produkter som levereras från Stödmursfabriken i Ängelholm.

  • Noggrannhet i offertläget: Kunnig och problemlösande personal hanterar de olika projekten som förfrågas. Man diskuterar med kunden för att hitta det smartaste och hållbaraste sättet för projektet. Nyskapande lösningar ordnas med produktion innan arbetet startar så att produktionen skall flyta på utan problem.
  • Materialet: Allt material som används i produktionen är testat för att hålla högst kvalité. Vi kontrollerar alla ingående delar och strävar efter att ha det bästa, inte det billigaste.
  • Betongen: Betongrecepten är få och väl använda. Detta innebär att de är optimerade för dess användning och all provning är fortlöpande med väl godkända resultat på hållfasthet och frystest. Vi använder externa provanläggningar.
  • Personal och kunskap: Personalen som arbetar med stödmurar är erfaren och många har tiotal års erfarenhet av tillverkningen. Förmännen som kontrollerar kvalitén på produkterna har gedigen utbildning i bl.a. betongteknik/armering/täckskikt och har en samlad syn på vad som är godkänt och inte.
  • Gjuttekniken: Stödmurar gjuts på ett sådant sätt att vi använder fasta gjutformar i stål som kan anpassas med formmaterial i trä/cellplast eller stål för att uppnå önskat resultat. Vi gjuter mot en högdensitetsplåt vilket garanterar en marmorliknande yta och formoljan som används garanterar en nästintill porfri yta. Stålformarna som används är byggda med millimeterprecision och kontrolleras dagligen.
  • Kontroller: En del av det gedigna kvalitetsarbetet är den okulära kontrollen av murarna. En gjutare ställer iordning formen för gjutning efter de mått och egenskaper som krävs. De följer ritningar och tillverkningspärmar som finns och används på var arbetsplats. Innan gjutning kontrolleras alla formar av en förman. Förmannens jobb är att kontrollera allt från måtten, dimensioner, armering, täckskikt till överflöd av olja. Vid avvikelse noteras detta och åtgärdas. När förmannen godkänt inför gjutning meddelas gjutaren som kan beställa betongen. Del två av kontrollerna är besiktningen av färdig produkt. Innan en produkt får ställas ut på lagret kontrolleras den av en förman som ser till att måtten, dimensionerna, egenskaperna mm har följts efter de krav som ställts. Var mur är markerade med en informationsbricka för spårbarhet och tydliggörande på lagergården. Förmannen markerar muren med ett märke som godkänner eller vid tillfälle ” icke- godkänner ” den. Färdig och godkänd produkt noteras och skrivs in i färdiglagret.
  • En sista kontroll av murarna sker av truckförarna som lastar dem. Skulle en mur synligt vara defekt av något skäl, estetiskt eller fysiskt avbryter man lastningen och meddelar en kontrollant.
  • Sammanfattningsvis är det inte en del eller en person som ser till att kvalitén och leveranssäkerheten för stödmurarna är så hög utan en hel massa orsaker, från ax till limpa.

    Läs mer om våra stödmurar på starka.se