2013-11-12

Hamra nationalpark belönas med Sveriges Arkitekters Sienapris

Sveriges Arkitekters Sienapris 2013 delades ut i fredags under Arkitekturgalan i Stockholm och årets vinnare är Hamra nationalpark i Ljusdals kommun. Arkitekt är White Arkitekter AB genom landskapsarkitekt LAR/MSA Martin Ehn Hillberg.
Sienapriset sponsras av Starka Betongindustrier och syftar till att främja god utemiljö i Sverige samt sprida kännedom om väl utförda exempel vad gäller såväl projektering och planering som förverkligande och utförande.

Juryns motivering:
Hamras nationalpark och dess nya entréer kännetecknas av några av de viktigaste egenskaperna i god landskapsarkitektur – originalitet, enkelhet och hållbarhet. Projektet är konsekvent genomfört med högsta precision från helhetsidé till detalj i färdig anläggning. Av största respekt för landskapet och genom god planering samt teknisk precision, har anläggningen uppförts med minimal skada på omgivande mark och vegetation. Koncept, material och tekniska lösningar samverkar till fullo och skapar en helhet som är kraftfull men som inte stör.

Beställare: Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen i
Gävleborg, Rie Stagegaard.

Juryn bestod i år av:
Carola Wingren, landskapsarkitekt LAR/MSA
Anna Flatholm, landskapsarkitekt LAR/MSA
Oskar Ivarsson, landskapsarkitekt LAR/MSA
Erik Simonsen, Cementa AB
samt ordförande Jan Lang, Starka Betongindustrier

Foto: Henrik Lindvall.