2018-09-19

Markprodukter och konstnärliga gestaltningen ”Pillow” på förskolan Svalan i Kristianstad

Efter ombyggnation och tillbyggnad av förskolan Svalan på Vilan i Kristianstad gjordes även utemiljön om, med fokus på sinnliga upplevelser och pedagogiska lekar. 

Starkas markprodukter återfinns på hela gården och även den konstnärliga gestaltningen står Starka bakom rent produktionsmässigt. Två kuddar i betong, med det passande namnet ”Pillow”, har skapats av konstnären och Åhusbon Lena Willhammar. Tanken är att kuddarna både ska inspirera till lek men också finnas där om barnen bara vill vila, lägga sitt huvud på dem och kanske studera molnens formationer. Kanske kan man få se en skymt av en svala i skyn?