2014-04-25

”Företagsetablering ger jobb i Strängnäs”, E-kuriren

E-kuriren skriver idag om vår etablering av en ny produktionsanläggning i Strängnäs. Intervjuas gör Starkas Per Ingeson, Kilenkryssets Jan Persson samt Peter Kavén, tillsammans med Näringslivsdirektör för kommunen, Krister Widström. 

Den 5 augusti blir det invigning och när produktionen är i full drift beräknas 50 000 ton betong produceras och ett tiotal anställda sysselsättas. 

”Strängnäs ligger bra till logistiskt. En stor del av våra kunder finns i Mälardalen och Stockholm, på så sätt kommer vi närmare kunderna. Och miljömässigt så är det vansinnigt att frakta produkterna 600 kilometer”, berättar Per Ingeson, projektledare från Starka.