2017-11-15

Flera nya tjänster på Starka

Koncernen Starka är ett av de ledande företagen på marknaden inom prefabricerade betongprodukter. Vårt anseende bygger på en solid grund av lång erfarenhet där vår position har stärkts genom att vi vävt samman hantverksskicklighet och kvalitetstänkande. Inom koncernen omsätter vi cirka 600 miljoner och är 300 anställda. Vi drivs av visionen att leverera beständiga betongprodukter till sunda hus och vackra utemiljöer, från våra anläggningar i Kristianstad, Lund, Arboga, Strängnäs, Tyringe och Ängelholm.

Vi söker bl a 

Inköpschef med placering i Kristianstad

Driftsingenjör Starka Betongelement i Kristianstad

Processoperatör Fabriksbetong i Kristianstad

Starka Betongelement söker erfaren statiker till Kristianstad

Maskinoperatör Starka Betongindustrier till Strängnäs

STARKA Betongelement söker konstruktör till Arboga och Kristianstad

Läs mer om alla våra lediga tjänster här: www.starka.se/lediga-jobb