2018-12-05

Dränerande beläggning

Omvärlden förändras – och vi med den. Få kan ha missat att vi nu ser resultatet av förändringarna i vårt klimat. I takt med ökad medeltemperatur i Sverige kommer vi även att få se en ökad nederbördsmängd och en ökad intensitet i form av exempelvis kraftigare regn.

Nytänkande och nya tekniska lösningar måste till för att vi tillsammans ska kunna hitta en lösning på problemet. Vi på Starka arbetar med permeabla markstensbeläggningar, en relativt enkel och utomlandsetablerad teknik med mycket goda effekter.

Permeabla markstensbeläggningar utgår från principen att tillåta dränering av regnvatten ned igenom beläggningen och ned till underliggande lager. Dräneringen åstadkoms genom olika typer av perkolationsöppningar i stenarna. Jämfört med en traditionell markstensbeläggning infiltrerar en permeabel markstensbeläggning avsevärt mycket mer regnvatten.