2016-03-31

Betongen gör intåg i skolorna

Så långt man kan minnas har vi i skolorna haft olika former av slöjd. Träslöjd, metallslöjd och textilslöjd.
Med världens vanligaste byggnadsmaterial i tankarna har man nu från skolledningens håll valt att ta in betongen som ett nytt tema för slöjd, ”Betongslöjd”.

Syftet är att ge skolbarnen kunskaper om detta universalmaterial både som ett material som håller upp samhället från grunden samt I rätta händer skapas till konstverk. Betongslöjd kommer att finnas på schemat från hösten 2016 i Lunds kommuns grundskolor från åk. 6. Nu till våren kommer dom första betongslöjdslärarna att utexamineras från University of Concrete i Oxford. Utbildningen kan inte jämföras med betongkurs klass I.
Betong på schemat har även varit föremål för diskussioner i skolor i andra välutvecklade länder som t.ex. England.