2018-04-16

Trygghet på offentliga platser

Alla minns vi bilderna när Drottninggatans betonglejon knuffades framför den framrusande lastbilen. I slutet av mars i år placerades större lejon ut för att öka säkerheten och känslan av trygghet. De nya väger 3,5 ton, jämfört med de gamla på 900 kg. Dessutom gör placeringen, ihop med andra hinder, att ett liknande scenario inte kan upprepas. Bilarna tvingas nu sicksacka och hinner inte få upp hastigheten.

Terrorattacker drabbar många psykiskt, även om man inte var på plats. Rädslan för nya attacker kan leda till mindre risktagande och förändrat beteende. En studie vid Stockholms Universitet visar att majoriteten har ändrat sitt beteende efter attacken på Drottninggatan.

Nu ser flertalet kommuner över sin säkerhet på offentlig plats. Dels för att förhindra attacker, dels för att skapa en starkare känsla av trygghet. På Starka märker vi ett ökat intresse för de av våra produkter som kan skapa trygghet i trafikmiljön och dessutom klarar höga påkörningskrafter. Kraftfulla hinder med unik formgivning kan även specialbeställas.