Intervju: Lena Holst, Koncernchef, Starka

"Vi ska vara ett av de självklara valen i vår bransch"

Vår koncernchef Lena Holst blickar tillbaka på händelserika månader och framåt mot en framtid där betongen och Starka har en given plats i den fortsatta samhällsbyggnationen. Hon ser positivt på framtiden och tar med både betongbranschen och Starka i sin analys.

Betongen är ett av de självklara valen och Lena ger sin analys av materialet i ett större sammanhang. ”Vi måste börja titta på byggnaders totala livslängd och hur dess ändamål och behov kan förändras över tid. Rätt material på rätt plats.”, säger hon.

Starka som koncern kan titta tillbaka på händelserika och positiva kvartal det senaste året och Lena ser en fortsatt utveckling och tillväxt där Starka ska fortsätta vara en del av den svenska samhällsbyggnationen – ”Vi ska vara ett av de självklara valen i vår bransch”.

 

Redan nu är fokus inför kommande år utstakat – under 2022 fortsätter arbetet med omställningen för en mer hållbar planet och Starka ska vara en betydande del i arbetet. Inom kort presenteras flera nyheter och resultatet av årets arbete så här långt.
 
 

”Rätt material på rätt plats…”