Vi bygger ut vår elementfabrik i Arboga

Projekt med stort hållbarhetsfokus

Vi fördubblar vår kapacitet i Arboga och bygger ut vår elementfabrik. I augusti påbörjades projekteringen för utbyggnaden och vår produktionschef Anders Cederhammar berättar att projektet står helt klart efter semestern 2022. Vi producerar själva väggarna och pelarna till utbyggnaden.

Den nya anläggningen kommer att möjliggöra installation av fler formbord, ytterligare en spännbädd för RDF-plattor, 1000 m2 efterbehandlingsyta med efterbehandlingsstation, målning och fönstermontage på väggsidan, 500 m2 mer utlastningsyta för RDF-plattor, en ny betongblandare med 3m3 kapacitet samt traverser och förråd. Nya silos kommer också på plats och underlättar användningen av bland annat miljöcement även i vår produktion i Arboga.

Projektet har stort hållbarhetsfokus och är en av de stora satsningar vi gör kopplat till våra hållbarhetsmål.