Vi är samhällsbyggare

Med stolthet är vi med och bygger upp Sverige - i vårt favoritmaterial betong

Skolor, förskolor, äldreboenden, bostäder, kontor, järnvägar, sjukhus och studentbostäder. Att få vara med och bygga vårt samhälle, i vårt favoritmaterial betong, det är vi väldigt stolta över.

Vi kan bygga storskaligt och långsiktigt. Och vi tittar gärna tillbaka på allt vi åstadkommit, tittar framåt på det som är på gång och följer med glädje det vi bygger just nu.

Med betong kan vi bygga robust och långsiktigt hållbart, med lång livslängd, litet drift- och underhållsbehov och kvalitet som håller över tid. Betong brinner inte, tål fukt och möglar inte och kan återvinnas till 100%. På grund av sin vikt är betong ljuddämpande och lufttät.

Se alla våra pågående och avslutade projekt. 

Urval av våra referensprojekt:

Smedens äldreboende, Kalhäll

Klicka för större bild

Icon, Växjö

Klicka för större bild

Attendo, Sollentuna

Klicka för större bild

Kv Sländan, Södertälje

Klicka för större bild

Osby förskola

Klicka för större bild

Intervju: Peter Weidemanis, VD, Starka Betongelement & Starka Betongprodukter

Vad är dina tankar kring Starkas roll som samhällsbyggare?
Starka är ett bolag som jobbar med olika delar inom samhällsbyggnation och med olika delar av samhällets infrastruktur. Vi bygger bland annat industrier, skolor, bostäder, kontor och logistik. Parallellt jobbar vi med våra stödmurar och trafikprodukter och utbyggnaden av den infrastrukturen, vårt svenska järnvägsnät är ett konkret exempel. 

Med andra ord är vi ett relativt stort bolag som bidrar vid många olika typer av samhällsbyggnadsprojekt och på så sätt hjälper till att utveckla vårt samhälle. Och just det där, att vi producerar och bidrar med alla dessa produkterna, är ju väldigt spännande. Det sätter oss i en betydande roll för att vårt samhälle ska utvecklas, och vi är gärna med på den resan. 

Som ett rent konkret exempel – vi bygger omkring 4-6 skolor varje år. Det blir ett antal tusen elever varje år. Dessa elever bidrar i sin tur till utbildning och utveckling av vårt samhälle under deras skoltid och när de växer upp, och vi får vara en del av den samhällsnyttan genom att vara en del av byggnationen av deras skola. 

Sedan har vi ju vårt material – betong. Hållbart och med väldigt många kvalitativa produktegenskaper. Det är ett oerhört bra material att arbeta med – produktegenskaperna är unika. Det är formbart, det går att designa och får fina strukturer. Tekniskt är det nästan ännu bättre – det brinner inte och bidrar till en väldigt bra ljudkomfort i byggnaden. Ofta är en betongstomme väldigt energieffektiv. Och den står sig väldigt väl mot väder och vind och håller under lång tid. 

Vad är Starkas visioner inför framtiden?
Vi vill fortsätta att utveckla våra produkter såklart och de delarna vi arbetar med nu vill vi fortsätta att prioritera och lägga vår kraft på. Vi vill fortsätta att arbeta med skola, vård och omsorg, bygga bostäder och vara med och bidra till utbyggnaden av vårt svenska järnvägsnät. Vår vision är att fortsätta utveckla vårt företag och vi tror och hoppas att vi är en långsiktigt tillförlitlig samhällsbyggare.

Vi arbetar mer och mer i tidiga skeden – s.k. partnering. Där vill vi vara med och påverka hur branschen och våra kunder och samarbetspartners kan hitta kostnadseffektiva och hållbara  lösningar. Med hög teknisk kompetens kan vi bidra med rätt produkt på rätt plats och därmed bättre byggnation.

Vad är dina tankar om betong som material?
Många gånger pratar man om betongen i termer om det är miljövänligt eller inte. Men då glömmer man att titta på långsiktigheten. Betong är ett långsiktigt hållbart material. Sen är det självklart att vi måste vara med och bidra till att minska koldioxidutsläppen. Men betong är ett fantastiskt material i många hänseenden. Det är hållbart, det är värmetrögt, det brinner inte, det ger bra ljudkomfort, bidrar till bra inomhusklimat och alla de där bitarna. I debatten glöms det gärna bort och diskussionen handlar bara om att ”det inte är miljövänligt”. Att till exempel bo i ett betonghus är bland det bästa man kan få göra och att gå i en skola som består av betong är också förknippat med ett rätt så härligt inomhusklimat. Det finns många fördelar.

Sedan arbetar vi självklart med att optimera betongen. Vi utvecklar ständigt våra recept och branschen i stort tar ett betydande ansvar. Jag är helt säker på att betongen är ett material att räkna med i framtiden.

 

Intervju: Claes Andersson, Konstruktionschef, Starka Betongelement

1. Hur känns det för dig att vara en del i att bygga ett hållbart samhälle?
Det är väldigt stimulerande, men även utmanande. Just nu är det stort fokus på att få fram hållbara lösningar och att minimera miljöpåverkan när vi bygger. Man känner stolthet när man passerar ett projekt som man har varit med om att bygga.

2. Varför väljer Starkas kunder betongstomme i sina projekt?
För att de vill ha en tålig och hållbar stomme, för att det är det lämpligaste stomvalet för den typen av byggnader som våra kunder bygger.

Till exempel så väljer många kommuner att bygga nya skolor med en stor mängd betong, eftersom betong är ett slitstark, fukttåligt, brandsäkert material samt att det ger en bra driftsekonomi med en tät och trög stomme.

3. Vad tycker du är fördelen med betongstomme?
Betong är ett beständigt och tåligt material, med lång livslängd. Byggnader med betongstomme ger ett bra inomhusklimat. Nu tittar vi även på hur vi kan göra en tunnare konstruktion för att minska CO2-belastningen.

Intervju: Martin Asp, Projektledare/Försäljning, Starka Betongelement

Hur känns det för dig att vara en del av det hållbara samhällsbyggandet?
Det är väldigt trevligt att vara en del av samhällsbyggnationen, skolor och bostäder speciellt. Det är utmanande många gånger, men trevligt!

Varför väljer Starkas kunder oss som samarbetspartner tror du?
Våra kunder tycker att vi är trygga att jobba med. De tycker att det fungerar bra både under projekteringen och under själva montaget ute på byggarbetsplatsen.

Vad tycker du är fördelarna med att jobba med betongelement?
Det är ett bra beständigt material som står i många år. Betongstommen är stabil. Jag valde själv att köpa en lägenhet med betongstomme. Det blir en sådan ljudkomfort, väldigt tyst, och inomhusklimatet blir väldigt bra med en trög stomme.