Våra järnvägs- och trafikprodukter

Funktionella betongprodukter i trafik- och järnvägsmiljö - tillverkade och utvecklade med flera års erfarenhet i ryggen. De senaste åren har vi varit med och levererat Sveriges perronger - där vårt sortiment av järnvägsprodukter fått stå i centrum.

I trafiken lägger vi fokus på säkerhet, både för bilisten och fotgängaren samt för att underlätta för desamma.

Vi zoomar in på: Underhållsdepå för Öresundstågen i Hässleholm

Till Skånes nya tågdepå i Hässleholm förbättras underhållsmöjligheterna för regionaltågen, vilket är viktigt för en fungerande tågtrafik i området. I ett internt samverkansprojekt mellan våra affärsområden Stödmurar och Betongelement levererade vi både järnvägsprodukterna och betongstommen.

Leveransen av  järnvägsprodukter bestod av Plattformskant 97 H 1250 20kN, Kontaktledningsfundament typ 2, 5 & 6 samt Kabelkanaler 350 & 535.

Längs depåns tio parallella järnvägsspår kan Öresundstågen köra in för effektivt underhåll. Byggår: 2018-2020.

Läs mer om projektet här.

Produkt: Barriärelement

Våra Barriärelement har en mjuk utformning med modernt snitt som tillför trafikmiljön både funktion och estetik. Barriärelement sätts i vägbanan och längs vägkanten, där det ska kunna ta upp kraft och energi hos ett påkörande fordon och förhindra genomträngning till motgående körfält eller vägarbetsområde.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Magnus Dahl

Innesälj/Transport

magnus.dahl@starka.se

Telefon: 0431-17052

Mobil tel: 0705-73 70 52

Kalle Svensson

Försäljningschef

kalle.svensson@starka.se

Mobil tel: 0700-00 25 34

Fredrik Johansson

VD

fredrik.johansson@starka.se

Telefon: 0431-170 53