"År 2045 är vi helt klimatneutrala"

Nu erbjuder Starka Betongelement kunderna betong med 30% lägre CO2-utsläpp

Vi tar nu ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet och utformar en ny hållbarhetsstrategi med egna uppföljningsbara mål och ett samarbete med Svensk Betong och Lokal Färdplan Malmö.

Med en ny hållbarhetsstrategi tar Starka Betongelement nu nästa steg mot att skapa hållbara miljöer i betong. Strategin omfattar klimatpåverkan, kvalitet och miljö samt hälsa & säkerhet och innefattar även mätverktyg för förbättringar.

Starten på arbetet innebär en optimering av betongens sammansättning där cement står för en stor del av koldioxidutsläppen. En analys där den prefabricerade stommen jämförs med andra material visar att betong ger många fördelar under byggnadens livslängd, bland annat långa spännvidder som ger flexibla planlösningar, värmelagring och ett material som inte brinner. De hus vi bygger idag förväntas stå kvar under mycket lång tid, och rätt tillverkad betong har en mycket lång livstid och står i långt över 100 år. Adderas även aspekten av underhållsbehov genereras ytterligare argument till betongens fördel.

Redan den 1 januari 2020 erbjuds kunderna betong med 30% lägre CO2-utsläpp, för att år 2045 vara helt klimatneutralt.

Arbetet sker i samarbete med Svenk Betongs färdplan för klimatneutral betong samt Lokal Färdplan Malmö, LFM30.