Säker offentlig miljö

Med produkter i betong

Stads- och trafikmiljön förändras kontinuerligt med hänsyn tagen till samhällets nya förutsättningar. Med produkter i betong vill vi vara en naturlig del av en säker trafikmiljö och en säker stadsmiljö.

Trafikmiljö:

Nollvisionen innebär att ingen ska skadas eller dödas i trafiken. Ansvaret ligger dels på den enskilda individen men även på systemutformaren. Variabler för en säkrare trafikmiljö ligger exempelvis i sänkta hastigheter, säkrare vägar, säkrare passager och säkert underhåll. 

Flertalet metoder har tagits fram för att skapa en säkrare trafikmiljö, flera med fokus på bilister. 

Stadsmiljö:

Vårt moderna, demokratiska och öppna samhälle har många fördelar men är också sårbart för yttre attacker. Utvecklingen har lett till ett ökat arbete för att säkra upp miljöer där medborgare vistas. Det förhindrande arbetet syftar till att säkra upp det offentliga rummet så att alla kan känna sig trygga.

 

 

Produkter för en säkrare trafikmiljö:

Barriärelement

Våra barriärelement är framtagna för att ta upp kraft och energi hos ett påkörande fordon - vilket förhindrar fordon från att komma över i motstående körfält eller vägarbetsområden. Elementen sätts i vägbanan och längs vägkanten.

Trafikplint

Trafikplinten är stabil och specialanpassas till den plats, med dess unika förutsättningar och former, där den ska stå. För ytterligare synlighet - addera reflexer.

Produkter för en säkrare stadsmiljö:

BOB Betong

I ett samarbete mellan Starka och Blå Station (signerat formgivarna Stefan Borselius och Thomas Bernstrand) lanserades möbelföretagets hyllade och prisbelönta modulsoffa BOB i en betongvariant. Soffan passar perfekt i stadens parker, torg och trottoarer - både för att verka inbjudande, men också för att höja säkerheten i staden. Med rätt placering fyller sofforna en funktion som hastighetsdämpande och för att säkra upp gångstråk och det offentliga rummet. Upp till 9 stycken BOB Betong kan kopplas samman och även förankras i befintlig markbeläggning eller betongfundament för att fungera som barriär och krockskydd.

OPPO Betong

OPPO Betong är framtagen i ett samarbete med Blå Station och befolkar den öppna ytan i stadsmiljön. Stolen är trygg och står där man placerar den - i parken eller på torget, både ensam och i flock.

Produkt i fokus: En trygg och säker stad med BOB Betong

Med sina bulligt mjuka släta former bryter BOB Betong upp monotona och anonyma miljöer, samtidigt som stadens alla flanörer kan dra ned på tempot och skyddas mot stressande trafik. Soffan erbjuder både en inbjudande och trygghetshöjande stadsmöbleringslösning som ger en mänsklig skala med fokus på livet mellan husen. Bygg nya offentliga rum eller ge de gamla nytt liv, eller varför inte placera Bob Betong framför entréer till företag och offentliga institutioner? BOB Betong skapar nya mötesplatser i ett öppet samhälle där medborgarna får möjlighet att återerövra stadens alla rum.

BOB Betong tillverkas i färdiga sektioner om 250 kilo bestående av sits med ryggstöd. Upp till 9 stycken BOB Betong kan kopplas samman och även förankras i befintlig markbeläggning eller betongfundament för att fungera som barriär och krockskydd. Måttet på varje sektion är 889 x 260 x 790 mm. Möbeln lanseras i en betonggrå variant, och kommer senare även att erbjudas i andra färger. Bob Betong är impregnerad för att ge en tålig och underhållsfri yta, och soffan kan även förses med klotteravvisande ytbehandling. Läs mer om BOB Betong.