Referenser

Utkiken, Multihus, Eslövs Folkhögskola

 Eslövs folkhögskola har byggt ett Multihus med salar för dans, teater och föreläsningar samt ateljéer och ljudstudior.

– Under åren så har behovet av flexibla och professionella lokaler för folkhögskolans olika utbildningar ökat, säger Ulrika Gleisner. Vi är väldigt glada och stolta över att det här projektet. Nu kommer våra deltagare på skolan men också Eslövsborna få tillgång till ett hus för kreativitet, rörelse och nya tankar.
Multihuset har ritats av Lokal XXX Arkitekter AB, som låg bakom Fridhems folkhögskolas nya musikhus.
– Huset innehåller salar som går att använda till flera verksamheter, säger Berit Restad, arkitekt SAR på Lokal XX Arkitekter. Ett rum kan vara fullt av danselever under dagen för att på kvällen förvandlas till en plats för kvällsföreläsningar.
Byggnationen innebar att man fick riva ett befintligt hus och bygga den nya byggnaden på samma plats. Fönster, tegel och annat byggmaterial återanvändes i bygget av det nya huset. Skanska var  byggentreprenör för projektet.

Objekt: Multihus Eslövs folhögskola
Ort: Eslöv
Byggherre: Eslövs folkhögskola
Arkitekt: Lokal XXX Arkitekter AB
Entreprenör: Skanska Sverige AB
Starkas åtagande: Projekterat, tillverkat och levererat betongstommen samt samverkansstålet

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat skolor, industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter har utgivna EPDer och är registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen. De är godkända för användning i Svanen-märkta hus. Vi levererar enligt hållbarhetskraven för Miljöbyggnad, Leed, Breeam och Noll CO2.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering