Referenser

Utkiken, Multihus, Eslövs Folkhögskola

 Eslövs folkhögskola bygger ett nytt Multihus med salar för dans, teater och föreläsningar samt ateljéer och ljudstudior. Byggstarten i augusti är stor satsning för folkhögskolan och breddar utbudet på aktiviteter i hela Eslöv.

– Under åren så har behovet av flexibla och professionella lokaler för folkhögskolans olika utbildningar ökat, säger Ulrika Gleisner. Vi är väldigt glada och stolta över att det här projektet. Nu kommer våra deltagare på skolan men också Eslövsborna få tillgång till ett hus för kreativitet, rörelse och nya tankar.
Multihuset har ritats av Lokal XXX Arkitekter AB, som låg bakom Fridhems folkhögskolas nya musikhus.
– Huset kommer att innehålla salar som går att använda till flera verksamheter, säger Berit Restad, arkitekt SAR på Lokal XX Arkitekter. Ett rum kan vara fullt av danselever under dagen för att på kvällen förvandlas till en plats för kvällsföreläsningar.
Byggnationen innebär att man kommer att riva ett befintligt hus och bygga den nya byggnaden på samma plats. Fönster, tegel och annat byggmaterial kommer att återanvändas i bygget av det nya huset. Skanska kommer att vara byggentreprenör för projektet.
– Det känns väldigt roligt att vi fått förtroendet att bygga Eslövs folkhögskolas Multihus, säger Jörgen Christiansson, distriktschef Skanska.
Det nya Multihuset beräknas stå färdigt i december 2020.
– I januari 2021 räknar vi med att kunna använda lokalerna fullt ut och sedan bjuder vi in till en hejdundrande invigningsfest framåt våren, avslutar Ulrika Gleisner, rektor på Eslövs folkhögskola.

Objekt: Multihus Eslövs folhögskola
Byggår: 2019-2020
Ort: Eslöv
Byggherre: Eslövs folkhögskola
Arkitekt: Lokal XXX Arkitekter AB
Entreprenör: Skanska Sverige AB
Starkas åtagande: Projektera, tillverka och leverera betongstommen samt samverkansstålet

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter är godkända för användning i Svanen-märkta hus.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering