Referenser

Uppåkra skolan i Hjärup

Uppåkra skolan är en modern F-6 skola utformad för att ge både elever och personal en bra arbetsmiljö. Skolan inrymmer 525 elever på inomhusytan 8700 m2 med tillhörande fullskalig idrottshall. Starka har projekterat, tillverkat och monterat betongstommen bestående av infärgade fasadelement i vitbetong, håldäcksbjälklag samt massiva innerväggar. gavlarna har teglats på plats

Objekt: Uppåkra skolan
Byggår: 2016
Ort: Hjärup
Byggherre: Hemsö och Staffanstorps kommun
Arkitekt: Arkitektgruppen i Malmö AB
Entreprenör: MVB Syd
Starkas åtagande: Betongstomme bestående av infärgad sandwichfasad, massiva innerväggar, håldäcksbjälklag

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Behöver du komma i kontakt med en enskild medarbetare?

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Kvaltiet och miljö
Transport/Planering