Referenser

Tuvelyckan (Torghuset), Båstad

Starka är leverantör av bostäder i betong till Tuvelyckan (Torghuset), en ny stadsdel i skånska Båstad. Starka uppför inte mindre än 72 lägenheter på uppdrag av MTA. Området är beläget vid den nya tågstationen.

Torget öppnar upp mot stationen och blir ett naturligt nav i Tuvelyckan. Runt torget kommer det att finnas förutom bostäder, lokaler för till exempel butiker, café, gym eller kontor. Torget är planerat med ytor för aktiviteter och torghandel. Byggår 2018.

En Stark leverantör av bostäder

Starka projekterar, tillverkar och monterar kundanpassade systemlösningar med hög grad av prefabricering för ett kvalitetssäkrat och industriellt byggande till entreprenörer och byggherrar. Stor vikt läggs vid miljöansvar och ökad miljöanpassning och då passar det bra med system och material som har lång livslängd.

Objekt: Tuvelyckan
Byggår: 2017–2018
Ort: Båstad
Entreprenör: MTA
Ordersumma: Ca 30 miljoner kr.

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter är godkända för användning i Svanen-märkta hus.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering