Referenser

Tolvåkerskolan, Löddeköpinge

Nybyggnad av Tolvåkersskolan ingår i en kraftfull förnyelse av Tolvåkersområdet har påbörjats, som kommer att ge ett modernt och hållbart centrum för utbildning, kultur och föreningsliv i Löddeköpinge. Förnyelsen kommer pågå under flera år. När allt är klart kommer det att finnas en ny skolbyggnad för Söderparkskolan och Tolvåkersskolan med två idrottshallar. Tolvåkersområdet blir en central plats för Löddeköpinges barn och unga med fritidsgård, kulturskola, aktivitetspark och många möjligheter för föreningslivet. Det byggs med höga miljökrav och placerar solceller på idrottshallens tak.

Förnyelse i flera etapper

Förnyelsen av Tolvåkersområdet pågår under flera år framåt och delas in i etapper. Följande aktiviteter är planerade:

 • Ny förskola – färdig årsskiftet 2019/2020
  Den gamla Tolvåkers förskola har rivits och en helt ny förskola har byggts. Förskolan, fritidsgården och kulturskolan flyttade in i de nya lokalerna i början av 2020.
 • Rivning av Söderparkskolan – våren 2020
  Söderparkskolans elever har flyttat in i de moduler som Tolvåkers förskola tidigare använde och i juni 2020 revs mellanstadiedelen av Söderparkskolan.
 • Byggstart för ny skolbyggnad – vintern 2020/2021
  När rivningen av Söderparkskolan är färdig inleds uppförandet av en helt ny skolbyggnad som ska ersätta Tolvåkerskolan och mellanstadiedelen av Söderparkskolan. Den nya skolbyggnaden väntas stå klar till höstterminen 2023 och idrottshallarna 2024.
 • Tolvåkerskolan rivs – sommar/höst 2023
  När den nya skolbyggnaden är färdigbyggd flyttar Tolvåkersskolans elever in och den gamla Tolvåkerskolan rivs i etapper.
 • Tolvåkersbadet rivs
  När det nya badhuset i Kävlinge är klart kommer Tolvåkersbadet att rivas.
 • Aktivitetspark byggs och utemiljöer färdigställs.
  Slutligen, när Tolvåkersbadet har rivits, byggs en aktivitetspark och den sista delen av utemiljön färdigställs

Det nya skolhuset och idrottsbyggnaden är en
stor sammankopplad volym i två våningar. För
att bryta ner skalan har byggnaden delats upp i
flera mindre byggnadsvolymer med pulpettak. För
att ytterligare minska byggnadesvolymerna har
faserna även fått olika kulör. Det nya skolhuset,
med sina pulpettak kommer på ett fint sätt att
samspela med den befintliga Söderparkskolan som
också har ett pulpettak.

Starka projekterar, tillverkar och monterar Tolvåkersskolan o det nya badhuset i Kävlinge

Objekt: Tolvåkerskolan
Byggår: 2021-2022
Ort: Löddeköpinge
Byggherre: Kävlinge kommun
Entreprenör: Peab Sverige AB

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter är godkända för användning i Svanen-märkta hus.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering