Referenser

Tolvåkerskolan, Löddeköpinge

Tolvåkersskolan ingår i en kraftfull förnyelse av Tolvåkersområdet, som ger ett modernt och hållbart centrum för utbildning, kultur och föreningsliv i Löddeköpinge.

Det nya skolhuset och idrottsbyggnaden är en
stor sammankopplad volym i två våningar. För
att bryta ner skalan har byggnaden delats upp i
flera mindre byggnadsvolymer med pulpettak. För
att ytterligare minska byggnadesvolymerna har
faserna även fått olika kulör. Det nya skolhuset,
med sina pulpettak kommer på ett fint sätt att
samspela med den befintliga Söderparkskolan som
också har ett pulpettak.

Starka projekterar, tillverkar och monterar Tolvåkersskolan o det nya badhuset i Kävlinge

Objekt: Tolvåkerskolan
Ort: Löddeköpinge
Byggherre: Kävlinge kommun
Entreprenör: Peab Sverige AB

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat skolor, industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter har utgivna EPDer och är registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen. De är godkända för användning i Svanen-märkta hus. Vi levererar enligt hållbarhetskraven för Miljöbyggnad, Leed, Breeam och Noll CO2.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering