Referenser

Steglinge Gård, Höganäs

För att möta det ökade behovet av färdigförpackade grönsaker bygger Steglinge Gård ut sin produktionsyta till det dubbla.
Starka projekterar, tillverkar och monterar betongstomme bestående av en stomstabiliserande mittdel, pelare, bjälklag (håldäcksbjälklag) och frilagda betongelement som klimatskal. Arbetet utförs i samarbete med Byggmästaren i Skåne och Temahallen AB. Färdigställd sommaren 2019.

Objekt: Steglinge gård, Höganäs
Byggår: 2018–2019
Ort: Höganäs
Byggherre: Steglinge Gård
Arkitekt: Ikab
Starkas åtagande: Stomstabiliserande mittdel, pelare, håldäcksbjälklag och frilagda betongelement som klimatskal

Projektplats

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Behöver du komma i kontakt med en enskild medarbetare?

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Kvalitet och miljö
Transport/Planering