Referenser

Steglinge Gård, Höganäs

För att möta det ökade behovet av färdigförpackade grönsaker bygger Steglinge Gård ut sin produktionsyta till det dubbla.
Starka projekterar, tillverkar och monterar betongstomme bestående av en stomstabiliserande mittdel, pelare, bjälklag (håldäcksbjälklag) och frilagda betongelement som klimatskal. Arbetet utförs i samarbete med Byggmästaren i Skåne och Temahallen AB. Färdigställd sommaren 2019.

Objekt: Steglinge gård, Höganäs
Byggår: 2018–2019
Ort: Höganäs
Byggherre: Steglinge Gård
Arkitekt: Ikab
Starkas åtagande: Stomstabiliserande mittdel, pelare, håldäcksbjälklag och frilagda betongelement som klimatskal

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter är godkända för användning i Svanen-märkta hus.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering