Referenser

Spårvagnsdepå i Lund

Uppdraget är att bygga en spårvagnsdepå för Lunds spårvagnar. Den uppförs i närheten av ESS, som en sista punkt i spårvägslinjen. Depån skall innehålla utrymmen för dagligt underhåll ofch rengöring, verkstad för större underhållsarbeten och reparationer, kontor samt uppställningsplats för spårvagnar. depån skall vara färdigställd 2020, då den nya spårvägen tas i drift.

Objekt: Spårvagnsdepå i Lund
Byggår: 2019-2020
Ort: Lund
Byggherre: Lunds kommun och Region Skåne
Starkas åtagande: Komplett betongstomme

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter är godkända för användning i Svanen-märkta hus.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.




Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering