Referenser

Sagoekens Förskola, Lund

Nybyggnad av Sagoekens förskola och skola i Lund. Projektet omfattar nybyggnad av en skola för 200 elever samt en förskola för 100 barn.

Prefabricerade volymelement

Skolprojektet består av två huskroppar, där det byggs en F3-skola i två plan i den västra huskroppen och en förskola i ett plan i den östra huskroppen. Förskolan ska byggas som en flexibel enhet så att den enkelt kan göras om till skola vid behov. Huskropparna är sammanbyggda i källarplan samt på plan 1 där man ska ha gemensamma funktioner som bibliotek, restaurang
och tillagningskök för 350 portioner. Ovanför skolan och förskolan kommer AF Bostäder bygga bostäder i flera plan och
en 3D-fastighet kommer att bildas. Bostäderna utförs som prefabricerade volymelement.

Starka ska projektera, leverera och montera HDf och RV till plan 1 och plan 2.

Objekt: Sagoekens Förskola vid Kämnärsvägen i Lund
Byggår: 2018
Ort: Lund
Byggherre: Lundafastigheter
Arkitekt: Zoom Arkitekter
Entreprenör: NCC
Starkas åtagande: 3600 m² HDf och 1350 m² RV

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter är godkända för användning i Svanen-märkta hus.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering