Referenser

Rättpsykiatriskt Centrum, Trelleborg

I det här projektet fick vi på Starka i uppdrag att ansvara för projektering, tillverkning och montage.

Håldäcksbjälklag och massivplattor

Till Rättpsykiatriskt Centrum i Trelleborg stod Starka för 6 300 kvm håldäcksbjälklag och massivplattor till det mycket speciellt utformade taket. Detta hus var då Sveriges största passivhus, med ett tydligt fokus på hållbarhet.

Objekt: Rättspsykiatriskt centrum
Ort: Trelleborg
Byggherre: Regionservice
Arkitekt: Peter Lundberg, BSK Arkitekter AB
Starkas åtagande: Projektering, tillverkning och montage av håldäcksbjälklag och massivplattor
Ordersumma: 7 miljoner kr.

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat skolor, industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter har utgivna EPDer och är registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen. De är godkända för användning i Svanen-märkta hus. Vi levererar enligt hållbarhetskraven för Miljöbyggnad, Leed, Breeam och Noll CO2.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering