Referenser

Rättpsykiatriskt Centrum, Trelleborg

I det här projektet fick vi på Starka i uppdrag att ansvara för projektering, tillverkning och leverans.

Håldäcksbjälklag och massivplattor

Till Rättpsykiatriskt Centrum i Trelleborg stod Starka för 6 300 kvm håldäcksbjälklag och massivplattor till det mycket speciellt utformade taket. Detta hus är Sveriges största passivhus, med ett tydligt fokus på hållbarhet.

Vad är ett passivhus?

Passivhus är ett hus som tack vare en samling kloka byggtekniker skapats för att vara energisnålt. Teknikerna kan tillämpas både på små och större hus.

Klicka på bilderna för att göra dem större.

Objekt: Rättspsykiatriskt centrum
Ort: Trelleborg
Byggherre: Regionservice
Arkitekt: Peter Lundberg, BSK Arkitekter AB
Starkas åtagande: Projektering, tillverkning och leverans av håldäcksbjälklag och massivplattor
Ordersumma: 7 miljoner kr.

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter är godkända för användning i Svanen-märkta hus.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering