Referenser

Ranagårdskolan i Halmstad

Så trevligt med ännu en skola som vi får vara delaktiga i att bygga!

Det blir nybyggnation av en skola för 832 elever i årskurs F-9 inkl träningsskola/särskola med tillhörande utemiljö och bullerplank. En fullstor idrottshall med läktare för ca 140 personer skall integreras med skolbyggnaden. Den byggs på det nya bostadsområdet Ranagård.

I skolan byggs även ett tillagningskök med kapacitet för ca 950 portioner. Byggnaden skall uppföras i 2 resp 3 våningar. Skolan inkl. idrottshallen ska kunna nyttjas på kvällar och helger av externa föreningar, kulturell mötesplats samt för övernattning vid lägerverksamhet. Den är också tänkt att fungera som mötesplats för unga efter skoltid, och det kommer att finnas ett kombinerat skol- och folkbibliotek i lokalerna.

Nybyggnad av skola och idrottshall ca 13800 m2, bruttoarea samt komplementbyggnader, förråd samt miljöhus av ca 115 m2. STARKA projekterar, tillverkar och monterar betongstommen med tillhörande stålkomplettering.

 

Objekt: Ranagårdsskolan
Byggår: 2022-2024
Ort: Halmstad
Byggherre: Halmstads kommun
Arkitekt: Liljewall
Entreprenör: Tage & Söner i Varberg AB
Starkas åtagande: Starka projekterar, tillverkar och monterar betongstommen och kompletterande stål.

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter är godkända för användning i Svanen-märkta hus.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering