Referenser

Ranagårdskolan i Halmstad

Så trevligt med ännu en skola som vi fått vara delaktiga i att bygga!

Byggnation av en skola för 832 elever i årskurs F-9 inkl träningsskola/särskola med tillhörande utemiljö och bullerplank. En fullstor idrottshall med läktare för ca 140 personer integrerades med skolbyggnaden. Den byggdes på bostadsområdet Ranagård.

Byggnaden är i 2 resp 3 våningar. Skolan inkl. idrottshallen kan nyttjas på kvällar och helger av externa föreningar, kulturell mötesplats samt för övernattning vid lägerverksamhet. Den är också tänkt att fungera som mötesplats för unga efter skoltid, och det finns ett kombinerat skol- och folkbibliotek i lokalerna.

Skola och idrottshall ca 13800 m2, bruttoarea samt komplementbyggnader, förråd samt miljöhus av ca 115 m2. STARKA projekterade, tillverkade och monterade betongstommen med tillhörande stålkomplettering.

 

Objekt: Ranagårdsskolan
Ort: Halmstad
Byggherre: Halmstads kommun
Arkitekt: Liljewall
Entreprenör: Tage & Söner i Varberg AB
Starkas åtagande: Starka projekterar, tillverkar och monterar betongstommen och kompletterande stål.

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat skolor, industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter har utgivna EPDer och är registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen. De är godkända för användning i Svanen-märkta hus. Vi levererar enligt hållbarhetskraven för Miljöbyggnad, Leed, Breeam och Noll CO2.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering