Referenser

Parkeringshus Ericsson, Lund

Prefabricerade, svängda infärgade betongelement till parkeringshuset Ericsson i Lund.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Kvaltiet och miljö
Transport/Planering