Referenser

Parkeringshus, Göteborg

Parkeringshus om 5 plan med sedumtak, träspalje och tegelfasad. Tegelfasaden har gjutits färdig direkt i prefabtillverkningen. Stommen i betong med takstolar av stål. Det är det första P-hus i Göteborg att uppfylla det så kallade EPA-kraven (European Parking Association)- villkor för P-hus, säkerhet och trivsel.

Byggherre är Älvstranden Utveckling AB, Byggentreprenör är AF Bygg Göteborg och stommarna levereras av Starka Betongelement.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Kvaltiet och miljö
Transport/Planering