Referenser

Parkeringshuset Hordaland 1, Malmö

Till det nya parkeringshuset Hordaland 1, vid u-båtshallen i Malmö, levererar och monterar Starka 12 000 m2 (825 stycken) håldäck, 3200 m2 (178 stycken) väggar, 95 stycken pelare, 227 stycken balkar samt tillhörande stomstål. Totalt ska cirka 1550 stycken element monteras. Montagetiden är februari-augusti, 2017.

Ett parkeringshus med möjligheter

Parkeringshuset Hordaland 1 kommer att rymma 410 parkeringsplatser fördelade på åtta plan. Utöver platser för bilar skapas också drygt 200 cykelplatser, varav cirka 50 i låst utrymme. Lägg därtill 12 platser för laddning av elbilar.

På hörnet ut mot Östra Varvsgatan skapas två mindre lokaler för service, butik eller annan verksamhet.

Objekt: Parkeringshuset Hordaland 1
Ort: Malmö
Starkas åtagande: Leverans av håldäck, väggar, pelare, balkar och stomstål

Projektplats

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Arbetsmiljö
Transport/Planering