Referenser

Parkeringshuset Hordaland 1, Malmö

Till det nya parkeringshuset Hordaland 1, vid u-båtshallen i Malmö, har Starka projekterat, tillverkat och monterat 12 000 m2  håldäck, 3200 m2  väggar, pelare, balkar samt tillhörande stomstål.

Ett parkeringshus med möjligheter

Parkeringshuset Hordaland 1 inrymmer 410 parkeringsplatser fördelade på åtta plan. Utöver platser för bilar skapas också drygt 200 cykelplatser, varav cirka 50 i låst utrymme. Lägg därtill 12 platser för laddning av elbilar.

På hörnet ut mot Östra Varvsgatan skapas två mindre lokaler för service, butik eller annan verksamhet.

Objekt: Parkeringshuset Hordaland 1
Byggår: 2017-2018
Ort: Malmö
Entreprenör: Peab Sverige AB
Starkas åtagande: projektering, tillverkning och montage av betongstomme bestående av håldäck, väggar, pelare, balkar samt stomstål

Projektplats

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Kvaltiet och miljö
Transport/Planering