Referenser

Parkeringshuset Hordaland 1, Malmö

Till det nya parkeringshuset Hordaland 1, vid u-båtshallen i Malmö, har Starka projekterat, tillverkat och monterat 12 000 m2  håldäck, 3200 m2  väggar, pelare, balkar samt tillhörande stomstål.

Ett parkeringshus med möjligheter

Parkeringshuset Hordaland 1 inrymmer 410 parkeringsplatser fördelade på åtta plan. Utöver platser för bilar skapas också drygt 200 cykelplatser, varav cirka 50 i låst utrymme. Lägg därtill 12 platser för laddning av elbilar.

På hörnet ut mot Östra Varvsgatan skapas två mindre lokaler för service, butik eller annan verksamhet.

Objekt: Parkeringshuset Hordaland 1
Byggår: 2017-2018
Ort: Malmö
Entreprenör: Peab Sverige AB
Starkas åtagande: projektering, tillverkning och montage av betongstomme bestående av håldäck, väggar, pelare, balkar samt stomstål

Projektplats

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Skicka ett mail till info@starka.se eller ring vår Växel på 044-20 25 00.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Kvalitet och miljö
Transport/Planering