Referenser

Parkeringshuset Hordaland 1, Malmö

Till det nya parkeringshuset Hordaland 1, vid u-båtshallen i Malmö, har Starka projekterat, tillverkat och monterat 12 000 m2  håldäck, 3200 m2  väggar, pelare, balkar samt tillhörande stomstål.

Ett parkeringshus med möjligheter

Parkeringshuset Hordaland 1 inrymmer 410 parkeringsplatser fördelade på åtta plan. Utöver platser för bilar finns också drygt 200 cykelplatser, varav cirka 50 i låst utrymme samt platser för laddning av elbilar.

På hörnet ut mot Östra Varvsgatan skapas två mindre lokaler för service, butik eller annan verksamhet.

Objekt: Parkeringshuset Hordaland 1
Byggår: 2017-2018
Ort: Malmö
Entreprenör: Peab Sverige AB
Starkas åtagande: projektering, tillverkning och montage av betongstomme bestående av håldäck, väggar, pelare, balkar samt stomstål

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat skolor, industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter har utgivna EPDer och är registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen. De är godkända för användning i Svanen-märkta hus. Vi levererar enligt hållbarhetskraven för Miljöbyggnad, Leed, Breeam och Noll CO2.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering