Referenser

Om och tillbyggnad av Fröknegårdsskolan i Kristianstad

Om- och tillbyggnad av Fröknegårdsskolan i Kristianstad.

Tillbyggnaden inrymmer lokaler för storkök och undervisning.

Ombyggnaden avsåg anpassning av nuvarnade matsal, storkök mfl till bibliotek, undervisningslokaler, städcentral samt administrativa lokaler.

Bruttoarea på tillbyggnaden är ca 2600 m2.

Starkas åtagande bestod av projektering, tillverkning och montage av håldäcksbjälklag, sandwichväggar och massiva innerväggar. Sandwichväggarna försågs med ”spår” som skapats av listverk i formen för att skapa ett spännande uttryck!

Objekt: Frökegårdsskolan i Kristianstad
Ort: Kristianstad
Byggherre: Kristianstad kommun
Entreprenör: Thage AB
Starkas åtagande: Projektering, tillverkning och montage av betongstomme.

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat skolor, industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter har utgivna EPDer och är registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen. De är godkända för användning i Svanen-märkta hus. Vi levererar enligt hållbarhetskraven för Miljöbyggnad, Leed, Breeam och Noll CO2.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering