Referenser

Om och tillbyggnad av Fröknegårdsskolan i Kristianstad

Projektet avser om- och tillbyggnad av Fröknegårdsskolan i Kristianstad.

Tillbyggnaden kommer inrymma lokaler för storkök och undervisning.

Ombyggnaden avser anpassning av nuvarnade matsal, storkök mfl till bibliotek, undervisningslokaler, städcentral samt administrativa lokaler. Projektet ska i sin helhet vara färdigställt till sommaren 2021. Dock kommer tillbyggnadsdelen att tas i bruk tidigare och skall vara färdigställd under våren 2021.

Bruttoarea på tillbyggnaden är ca 2600 m2.

Starkas åtagande består av projektering, tillverkning och montage av håldäcksbjälklag, sandwichväggar och massiva innerväggar. Sandwichväggarna har försetts med ”spår” som skapats av listverk i formen för att skapa ett spännande uttryck!

Objekt: Frökegårdsskolan i Kristianstad
Byggår: 2020-2021
Ort: Kristianstad
Byggherre: Kristianstad kommun
Entreprenör: Thage AB
Starkas åtagande: Projektering, tillverkning och montage av betongstomme.

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter är godkända för användning i Svanen-märkta hus.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering