Referenser

Nya Sallerupskolan i Eslöv

Den nuvarande Sallerupskolan är drygt 40 år gammal och mycket nedgången, därför ska den rivas och en helt ny skola ska byggas.

Den nya skolan kommer vara en treparallellig skola på hela 6 300 kvm. Där den nuvarande skolan ligger kommer en ny utemiljö för eleverna att skapas. Idrottshallen berörs inte alls i det här projektet.

Eleverna går på andra skolor under byggtiden

Förskoleklassen finns nu i före detta Jonasbos lokaler och årskurserna 1–3 har sin undervisning i paviljonger på skolområdet.

Eleverna i årskurs 4–6 är kvar i lokalerna på Sallerupskolan under vårterminen 2023. Till skolstarten efter sommaren kommer eleverna i årskurs 4–6 att tillfälligt flytta till Källebergsskolan, som står tom sedan verksamheten där flyttat till nya lokaler på blivande Vasavångskolan.

Enligt den preliminära tidplanen kommer den nya skolan blir klar till höstterminen 2025.

Objekt: Nya Sallerupskolan
Byggår: 2023-2025
Ort: Eslöv
Byggherre: Eslövs kommun
Arkitekt: Kamikaze Arkitekter
Entreprenör: MVB Syd AB
Starkas åtagande: Projektering, tillverkning samt montage av betongstomme samt stålstomme

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat skolor, industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter har utgivna EPDer och är registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen. De är godkända för användning i Svanen-märkta hus. Vi levererar enligt hållbarhetskraven för Miljöbyggnad, Leed, Breeam och Noll CO2.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering