Referenser

Norrbygården i Fagersta, Floravägen

Nytt äldreboende med 100 platser. En vacker huskropp i form av en vilande fjäril med 2 innergårdar och ett torg under tak i mitten av huset. Där kommer bl a finnas ett café och andra gemensamma ytor. Starka projekterar, tillverkar och monterar betongstommen samt kompletteringsstål.

Objekt: Norrbygården
Byggår: 2024-2026
Ort: Fagersta
Byggherre: NVK (Norra Västmanlands kommunalteknikförbund)
Arkitekt: Winroth arkitekter AB
Entreprenör: Serneke Sverige AB

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat skolor, industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter har utgivna EPDer och är registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen. De är godkända för användning i Svanen-märkta hus. Vi levererar enligt hållbarhetskraven för Miljöbyggnad, Leed, Breeam och Noll CO2.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering