Referenser

Norrbygården i Fagersta, Floravägen

Nytt äldreboende med 100 platser. En vacker huskropp i form av en vilande fjäril med 2 innergårdar och ett torg under tak i mitten av huset. Där kommer bl a finnas ett café och andra gemensamma ytor. Starka projekterar, tillverkar och monterar betongstommen samt kompletteringsstål.

Objekt: Norrbygården
Byggår: 2024-2026
Ort: Fagersta
Byggherre: NVK (Norra Västmanlands kommunalteknikförbund)
Arkitekt: Winroth arkitekter AB
Entreprenör: Serneke Sverige AB

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter är godkända för användning i Svanen-märkta hus.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering