Referenser

Marinpedagogiskt Center, Malmö

Infärgad betong till kunskapscenter

Malmö Stad låter uppföra Marinpedagogiskt Center vid Ribersborgsstrandens sydvästra del i Malmö. Till entreprenör Thage har Starka levererat och monterat infärgade inner- och ytterväggar i mörkgrått. Det är NORD Architects som i samarbete med Grontmij International står bakom det vinnande förslaget på hur centret ska se ut. Visionerna om att skapa en känsla av att vara utomhus fastän man är inne speglar valet av de mörkgrå betongväggarna som Starka tagit fram.

Den nya verksamheten på Marinpedagogiskt Center syftar till att undervisa skolklasser och övriga besökare i framtidens klimat- och miljöförändringar. Varje år kommer runt 20 000 skolelever och andra besökare få chansen att lära sig mer om konsekvenserna av våra ekologiska avtryck och nedskräpning.

Mer om infärgad betong

Färgning av betong sker på två sätt, antingen med hjälp av olika typer av cement och ballast eller genom inblandning av pigment vid betongtillverkning. När det gäller cement har man två sorter att välja
mellan: gråcement och vitcement. Gråcement används när du vill få fram olika grånyanser. Vitcement används tillsammans med olika ballaster för att få fram ljusa kulörer på betongen. Tack vare ett modernt system för uppvägning och dosering av färgpigment kan vi på Starka tillverka betong med jämna, vackra kulörer. Vi erbjuder inte mindre än 15 olika uttryck.

Klicka på bilderna för att förstora dem!

Objekt: Marinpedagogiskt Center
Byggår: 2017
Ort: Malmö
Byggherre: Malmö Stad
Arkitekt: NORD
Entreprenör: Thage
Starkas åtagande: Infärgade inner- och ytterväggar i betong
Ordersumma: Ca 1,9 miljoner kr

Projektplats

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Arbetsmiljö
Transport/Planering