Referenser

Lingenässkolan, Kristianstad

För att möta det ökade behovet av skolplatser på Näsbyområdet i Kristiastad har Lingenässkolan byggts. Skolan kommer att rymma cirka 800 elever och 150 medarbetare. Sammanlagd verksamhetsyta är 9390 m².

Starka står för prefabelement

Skolan består av sex sammankopplade huskroppar, där Starka projekterat, tillverkat och monterat fyra av byggnaderna i prefabelement. I de sex huvuddelarna ryms lektionssalar, fritidshemsverksamhet, matsalar, storkök, slöjdsalar, idrottshall och andra utrymmen. Lingenässkolan ska stå klar till höstterminen 2019.

 

 

Objekt: Lingenässkolan, Näsby
Byggår: 2019
Ort: Kristianstad
Byggherre: Kristianstads kommun
Arkitekt: Horisont Arkitekter
Entreprenör: Thages
Starkas åtagande: Starka har projekterat, tillverkat och monterat 4 st av byggnadsdelarna bestående av bl a sandwichfasader gjutna mot mönstrad yta, massiva väggar, håldäcksbjälklag samt balkonger. Vissa fasader har försetts med tele på plats eller annat material framför betongelementen.

Projektplats

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Behöver du komma i kontakt med en enskild medarbetare?

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Kvalitet och miljö
Transport/Planering