Referenser

Lingenässkolan, Kristianstad

För att möta det ökade behovet av skolplatser på Näsbyområdet i Kristiastad har Lingenässkolan byggts. Skolan kommer att rymma cirka 800 elever och 150 medarbetare. Sammanlagd verksamhetsyta är 9390 m².

Starka står för prefabelement

Skolan består av sex sammankopplade huskroppar, där Starka levererat fyra av byggnaderna i prefabelement. I de sex huvuddelarna ryms lektionssalar, fritidshemsverksamhet, matsalar, storkök, slöjdsalar, idrottshall och andra utrymmen. Lingenässkolan ska stå klar till höstterminen 2019.

 

 

Objekt: Lingenässkolan, Näsby
Byggår: 2019
Ort: Kristianstad
Byggherre: Kristianstads kommun
Arkitekt: Horisont Arkitekter
Entreprenör: Thages

Projektplats

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Kvaltiet och miljö
Transport/Planering