Referenser

Lågehallarna, Hörby

Idrottshallar i Hörby
I partneringsamarbete med Hörby kommun har NCC byggt om och uppfört Lågehallarna i Hörby, bland annat för att möjliggöra division 1-spel för handbollsklubben IK Lågan.
De gamla Lågehallarna är byggda på 1960- respektive 1980-talet. Hallarna är slitna och behövde rustas upp, bland annat för att bli godkända för handbollsspel i de högre divisionerna, men även för idrottsverksamheten i sin helhet i Hörby kommun.

Samarbetet genomfördes i partnering, en samverkansform med projektets bästa i fokus. I ett första skede har parterna tillsammans planerat, budgeterat och projekterat systemhandlingar. Därefter sker byggnation. Fasaden är gjuten i vitbetong mot specialtillverkade matriser som för tankarna till ”draperier”. Mkt vackert!

De nya Lågehallarna blev färdigställda i augusti 2019.

Vårt uppdrag:
Projektering, Tillverkning, Montage av Betongstomme

Objekt: Lågehallarna
Byggår: 2018-2019
Ort: Hörby
Byggherre: Hörby Kommun
Arkitekt: Tengboms
Entreprenör: NCC
Starkas åtagande: HDf: 1175 m² RV: 180 m² RW: 200 m² RW, Infärgade gjutna mot matris: 1440 m²

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat skolor, industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter har utgivna EPDer och är registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen. De är godkända för användning i Svanen-märkta hus. Vi levererar enligt hållbarhetskraven för Miljöbyggnad, Leed, Breeam och Noll CO2.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering