Referenser

Lågehallarna, Hörby

Nya idrottshallar i Hörby
I partneringsamarbete med Hörby kommun ska NCC bygga om och uppföra nya Lågehallarna i Hörby, bland annat för att möjliggöra division 1-spel för handbollsklubben IK Lågan.
Nuvarande Lågehallarna är byggda på 1960- respektive 1980-talet. Hallarna är slitna och behöver rustas upp, bland annat för att bli godkända för handbollsspel i de högre divisionerna, men även för idrottsverksamheten i sin helhet i Hörby kommun.

En av de två nuvarande hallarna ska renoveras medan den andra rivs och ersätts med en ny. De två hallarna byggs samman till en enhet, som förutom de två idrottshallarna även kommer att innehålla fler och nya omklädningsrum, café med tillhörande sociala ytor samt utrymme för skola och föreningsliv.

Samarbetet genomförs i så kallad partnering, en samverkansform med projektets bästa i fokus. I ett första skede har parterna tillsammans planerat, budgeterat och projekterat systemhandlingar. Därefter sker byggnation. Fasaden är gjuten i vitbetong mot specialtillverkade matriser som för tankarna till ”draperier”. Mkt vackert!

De nya Lågehallarna blev färdigställda i augusti 2019.

Vårt uppdrag:
Projektering, Tillverkning, Montage

Objekt: Lågehallarna
Byggår: 2018-2019
Ort: Hörby
Byggherre: Hörby Kommun
Arkitekt: Tengboms
Entreprenör: NCC
Starkas åtagande: HDf: 1175 m² RV: 180 m² RW: 200 m² RW, Infärgade gjutna mot matris: 1440 m² Montagestart: v. 42-2018

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter är godkända för användning i Svanen-märkta hus.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering