OBS! Vi inventerar  onsdagen den 12/12 i Kristianstad. Denna dag är stängd för all utlastning/hämtning hela dagen.

Referenser

Lågehallarna, Hörby

Nya idrottshallar i Hörby
I partneringsamarbete med Hörby kommun ska NCC bygga om och uppföra nya Lågehallarna i Hörby, bland annat för att möjliggöra division 1-spel för handbollsklubben IK Lågan.
Nuvarande Lågehallarna är byggda på 1960- respektive 1980-talet. Hallarna är slitna och behöver rustas upp, bland annat för att bli godkända för handbollsspel i de högre divisionerna, men även för idrottsverksamheten i sin helhet i Hörby kommun.

En av de två nuvarande hallarna ska renoveras medan den andra rivs och ersätts med en ny. De två hallarna byggs samman till en enhet, som förutom de två idrottshallarna även kommer att innehålla fler och nya omklädningsrum, café med tillhörande sociala ytor samt utrymme för skola och föreningsliv.

Samarbetet genomförs i så kallad partnering, en samverkansform med projektets bästa i fokus. I ett första skede har parterna tillsammans planerat, budgeterat och projekterat systemhandlingar. Därefter sker byggnation.

Byggstart är planerad till maj 2018 och de nya Lågehallarna beräknas vara färdiga i augusti 2019.

Vårt uppdrag:
Projektering, Tillverkning, Montage

Objekt: Lågehallarna
Byggår: 2018-2019
Ort: Hörby
Byggherre: Hörby Kommun
Arkitekt: Tengboms
Entreprenör: NCC
Starkas åtagande: HDf: 1175 m² RV: 180 m² RW: 200 m² RW, Infärgade gjutna mot matris: 1440 m² Montagestart: v. 42-2018

Projektplats

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Marknad
Ledning
Adminstration
Arbetsmiljö
Transport/Planering

Kundtjänst

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss här eller ringa oss på 044 - 20 25 00.

Jag godkänner att Starka sparar information om mig. Läs mer här

Jag godkänner att Starka sparar information om mig. Läs mer här