Referenser

Kvarteret Dimman, Malmö

Kv. Dimman omfattar tidningen Arbetets gamla lokaler på Friisgatan i Malmö. Här uppförs ny- och tillbyggnad om ca. 7000 m².

Starka att montera betongstomme

Tillbyggnadsdelen utförs i prefabricerad betong och består av källare samt fem våningar över mark. Starka fick i uppdrag att leverera och montera betongstomme och vägg. Projektet är beläget på Bergsgatan i centrala Malmö. Fastigheten byggdes för tidningen Arbetet 1940. Tidningen bedrev verksamhet i fastigheten till och med 2000 då den lades ned. Fastigheten har sedan dess successivt utvecklats med kontors- och skolverksamheter.

Objekt: Kontorsbyggnad
Ort: Malmö
Entreprenör: Veidekke
Starkas åtagande: Leverans och montage av stomme och vägg

Projektplats

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Kvaltiet och miljö
Transport/Planering