Referenser

Kv Vattenspegeln i Arboga

Nybyggnad av Vård och Omsorgsboende med 80 platser med tillhörande utemiljö. Starka projekterar, tillverkar och monterar betongstommen.

Projektplats

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Behöver du komma i kontakt med en enskild medarbetare?

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Kvaltiet och miljö
Transport/Planering