Referenser

Kv Pilbladet, Malmö

Till Kv Pilbladet i Malmö som ska inhysa ett LSS-boende levererar Starka 1200 m2 sandwichelement.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Kvaltiet och miljö
Transport/Planering