Referenser

Kv Pilbladet, Malmö

Till Kv Pilbladet i Malmö som ska inhysa ett LSS-boende levererar Starka 1200 m2 sandwichelement.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Behöver du komma i kontakt med en enskild medarbetare?

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Kvalitet och miljö
Transport/Planering