Referenser

Kv Lokomobilen, Malmö

Vi bygger ett tvåvåningshus till kvarteret Lokomobilen i Malmö. Projektet består av ca 2200 m2 grå betongvägg som delvis utförs med isolering. Beställaren murar sedan en tegelfasad lika befintlig byggnad. Vidare har vi en grå sockel runt byggnaden samt några stålbalkar och bjälklag bestående av ca 1600 m2 HDf 270. Två trapphus ingår också med trappor. Kund är Nimab i Sjöbo och vår montagetid är ca 25 arbetsdagar.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Kvaltiet och miljö
Transport/Planering