Referenser

Kv. Landsdomaren, Lund

Flerbostadshus i centrala Lund. Bärande sandwichytterväggar med ströpplad ytstruktur, håldäcksbjälklag samt balkonger. Besöksadress för referens; Baravägen, Lund.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Kvaltiet och miljö
Transport/Planering