Referenser

Kv Ingenting, Solna

Kv. Ingenting i Solna består av bostadshus i fem våningar.

Projektering av betong

Starka har stått för projektering, tillverkning och montage.
Beställare var Skanska Bostad.

Läs mer om hur vi arbetar i våra projekt:
Betongelement från Starka

Objekt: Bostadshus
Ort: Solna
Byggherre: Skanska Nya Hem

Projektplats

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Kvaltiet och miljö
Transport/Planering