Referenser

Kv Fören, Malmö

Starka Betongelement uppför kontorshus i 6 våningar. Stommen består av massiva betongväggar, håldäcksbjälklag samt stål. Peab är byggentreprenör och Wihlborgs är beställare.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Kvaltiet och miljö
Transport/Planering