Referenser

KTH Rocks i Stockholm

Projektet är en del av en stor satsning för att bygga fler studentbostäder i Stockholmsregionen. Det är avgörande för Stockholms framtida konkurrenskraft som kunskapsstad att kunna erbjuda attraktiva studentmiljöer och bostäder.

Stödmurar

Vi har tillverkat stödmurselement i Ängelholm sedan början av 1980-talet. Idag är vi ledande tillverkare och våra leveranser sträcker sig över hela landet.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning
Inköp
Ledning
Kvaltiet och miljö