Referenser

Katrineholms Lasarett, Kullberska sjukhusets område i Katrineholm

Region Sörmland bygger för framtidens vård. NCC utför på uppdrag av Region Sörmland ett av de största byggprojekten i länet någonsin. Projektet genererar många arbetstillfällen och skapar tillväxt i regionen. 7700 m2 nya lokaler byggs på sjukhusområdet. ca 15 000 m2 40-80 år gamla lokaler moderniseras. Entreprenaden, för Starkas del, omfattar projektering, tillverkning, leverans och montage av komplett Prefab betong och stålstomme.

Projektplats

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Kvaltiet och miljö
Transport/Planering