Referenser

Katrineholms Lasarett, Kullberska sjukhusets område i Katrineholm

Region Sörmland bygger för framtidens vård. NCC utför på uppdrag av Region Sörmland ett av de största byggprojekten i länet någonsin. Projektet genererar många arbetstillfällen och skapar tillväxt i regionen. 7700 m2 nya lokaler byggs på sjukhusområdet. ca 15 000 m2 40-80 år gamla lokaler moderniseras. Entreprenaden, för Starkas del, omfattar projektering, tillverkning, leverans och montage av komplett Prefab betong och stålstomme.

Byggår: 2019-2020
Ort: Katrineholm
Byggherre: Region Sörmland
Arkitekt: Sweco Architects AB
Entreprenör: NCC
Starkas åtagande: Starka projekterar, tillverkar och monterar betongstommen.

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter är godkända för användning i Svanen-märkta hus.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering